Wat houdt de Lean Orange Belt training in?

Lean is een verbetermethode, die zich richt op het maximaliseren van de doorstroom richting klant en het aan het licht brengen en reduceren van verspillingen. Het is van belang dat binnen organisaties alle zaken goed op elkaar zijn afgestemd en mensen en systemen zo gestuurd worden dat een continue stroom waarde aan de klant wordt geleverd en verspillingen en fouten binnen een proces worden uitgebannen.

Deelnemers leren in de Lean Orange Belt training, aan de hand van verschillende uitdagende praktijkcases en oefenmateriaal, hoe in Kaizen events vanuit de huidige situatie een ideale situatie kan worden gecreëerd, waarbij (bijna) alle stappen waarde toevoegen. Kaizen betekent letterlijk ‘veranderen om te verbeteren, continu verbeteren’.

Voor wie is de Lean Orange Belt training bedoeld?

De training is zeer geschikt voor leidinggevenden, projectleiders, operators, engineers en procesverbeteraars die met Lean in hun organisatie werken of betrokken zijn bij verbeterprojecten.

Wat is het doel van de Lean Orange Belt training?

Na het volgen van de training moeten deelnemers in staat zijn om in een team toe te werken naar continue verbetering met behulp van Lean. Tevens moeten ze in staat zijn om verspillingen op te sporen en te elimineren binnen een Kaizen event, waarbij de focus ligt op continu verbeteren en het verbeteren van de flow.

Na de training:

  • Weet je wat Lean wel, maar ook wat Lean niet is;
  • Ben je in staat de mogelijkheden van Lean in je eigen organisatie te herkennen en te vertalen naar een concreet plan;
  • Ken je de succesfactoren en uitdagingen bij de implementatie van Lean;
  • Ben je in staat om samen met collega’s, in een team, in het verbeterproject de niet-waardetoevoegende handelingen of activiteiten te elimineren;
  • Neem je concrete verbeterideeën mee naar je eigen organisatie.

Waarin onderscheidt VOAA zich van andere aanbieders?

In onze trainingen en opleidingen gaan we uit van de kracht van de geïntegreerde aanpak en daarom richten we ons niet alleen op het organisatie verbeterproces (business resultaten), maar ook op het verandermanagement proces (de menskant).