De waardestroom (value stream) in een organisatie bestaat uit verschillende activiteiten. Sommigen zijn waarde-toevoegend, anderen zijn niet waarde-toevoegend. Maar allemaal zijn ze noodzakelijk om je product of dienst door het proces heen te leiden. Of niet?

Wat is Value Stream Mapping?

Value Stream Mapping (VSM) is een techniek waarmee je het bovenstaande proces visualiseert. Je gebruikt het om het huidige, en later, het vernieuwde proces weer te geven. Alle activiteiten die nodig zijn om een product of dienst door de belangrijkste stromen te leiden, maak je visueel.

Dit met als doel om het geheel te optimaliseren. Dus niet de individuele, onderliggende, subprocessen of -onderdelen. De waarde- en niet waardetoevoegende activiteiten worden met symbolen aangegeven. Waar mogelijk voeg je ook waarden van metingen toe.

Hoe gebruik je VSM?

Allereerst begin je met het in beeld brengen van de huidige situatie met de bestaande informatie-, materiaal- en productieflows. Hiervoor gebruik je verschillende symbolen. Onder andere voor de visualisatie van een proces, gemeten waarden en type verspillingen.

Verder gebruik je procescategorieën in plaats van dat je processtappen beschrijft. Vervolgens beoordeel je de gemiddelde bewerkingstijden en wachttijden van de diverse processen. Hierbij begin je aan het einde van de value stream: bij de uitlevering van een product of dienst. Je begint dus het dichtst bij de klant en werkt vervolgens stroomopwaarts.

Wat heb je aan VSM?

VSM geeft letterlijk een beeld van het totale proces. Het maakt zichtbaar:

  • Waar de niet waardetoevoegende activiteiten zitten;
  • Waar de meeste verspillingen in het proces plaatsvinden;
  • Hoe lang activiteiten gemiddeld duren.

Op basis hiervan kunnen (vaak) de onbalans en bottleneck(s) in het proces afgeleid worden.

Ook een beeld krijgen van je totale proces?

Of heb je behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat?

Neem dan contact met ons op.