Op zoek naar de oorzaken van een probleem? Het visgraatmodel kan daarbij helpen. De metafoor ‘vis’ houdt in dat de vis (of om in bedrijfstermen te spreken: het te ontleden proces) tot op de graat ontleed wordt om bij de oorzaak van een probleem te kunnen komen. Het wordt ook wel het Ishikwa model of oorzaak-gevolg model genoemd.

Wat is het visgraatmodel?

Het visgraatmodel is een visueel model in de vorm van een vis met 6 graten. Een probleem dat bestaat komt in de ‘kop’. Iedere graat is een bepaalde categorie van het probleem. Door te brainstormen op basis van het visgraatmodel, kun je in korte tijd zeer relevante factoren en invloeden van een probleem in het vizier krijgen.

Hoe gebruik je het visgraatmodel?

Omschrijf eerst het probleem zo concreet mogelijk. Bepaal wat de belangrijkste onderliggende oorzaken (categorieën) van een probleem zijn en brainstorm vervolgens op basis hiervan. Zo breng je de mogelijke  grondoorzaken (subcategorieën) in beeld. Het visgraatmodel is niet bedoeld om bij het analyseren van oorzaken alvast te zoeken naar oplossingen, maar vooral om een probleem zo helder mogelijk te krijgen.

Wat heb je aan het visgraatmodel?

Het visgraatmodel ondersteunt je bij het in kaart brengen van fouten en geeft je inzicht in potentiële invloedsfactoren. Het levert een basis op voor de verdere uitwerking van de oorzaken van een probleem.

Ook problemen inzichtelijk krijgen met het visgraatmodel?

Of heb je behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat?

Neem dan contact met ons op.