Het omstellen van een machine of proces leidt tot outputverliezen. Door middel van SMED (Single Minute Exchange of Dies) kun je de doorlooptijd van het omstellen verminderen en verspillingen elimineren. Zo kun je kleinere series produceren (flexibel) en kan een product of de dienst blijven stromen (flow).

De keuze om grote series te maken wordt vaak gebaseerd op basis van omstelkosten. De klantvraag wordt steeds flexibeler en in economisch minder gunstige tijden worden ook meer kleine series gevraagd. Door met SMED omstel reducties te realiseren kan aan een dergelijke klantvraag makkelijker en efficiënter worden voldaan.

Wat is SMED?

SMED  is een methode waarmee je de werkzaamheden van het omstellen van een machine of proces in kaart brengt. Door deze werkzaamheden te analyseren kun je beoordelen welke activiteiten kunnen doorgaan zonder dat de productie of dienstverlening hiervoor stopgezet hoeft te worden. Kortom, er wordt bekeken hoe het omstellen georganiseerd kan worden met zo min mogelijk stilstand.

Hoe gebruik je SMED?

Observeer eerst de huidige situatie (nulmeting). Legt dit vast met behulp van een video. Analyseer vervolgens de huidige (werk)methode. Verdeel de activiteiten in interne en externe activiteiten. Interne handelingen kun je alleen uitvoeren als een machine of proces stilstaat. Externe activiteiten kunnen doorgaan als een machine in bedrijf is of als het productieproces doorloopt.

Vervolgens wordt bekeken hoe het omstellen georganiseerd kan worden met zo min mogelijke stilstand. Daarvoor worden eerst zoveel mogelijk interne handelingen extern gemaakt. De overgebleven interne en externe handelingen worden daarna ook geoptimaliseerd. Dit vindt plaats met de direct betrokkenen uit de organisatie. Leg de nieuwe manier van werken vast. Evalueer en herhaal deze activiteiten totdat er geen verbeteringen meer mogelijk zijn.

Waarom SMED?

Waarom SMED? Flexibele productie is vandaag de dag een must! Wie niet flexibel genoeg is, verliest met een verouderde productie bij voorbaat verloren de prijzenslag. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een flexibel productiesysteem is de omsteltijdreductie: de productiemiddelen moeten snel, frequent en in één keer goed omgesteld kunnen worden. Het resultaat van SMED is een gestandaardiseerd omstelproces met verkorte omsteltijden, waardoor er minder stilstandtijden zijn in het proces. Daarnaast ontstaat er door teamwork en eigenaarschap meer betrokkenheid bij het omstellen.

Ook met SMED je omsteltijden in kaart brengen?

Of heb je behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat?

Neem dan contact met ons op.