Managers en medewerkers zijn geneigd direct oplossingen te zoeken als problemen zich voordoen. Als dit geen succes blijkt te hebben, proberen ze een andere oplossing. Net zo lang totdat het wel succes heeft. Dit is een energieverslindende methode die zelden leidt tot een optimaal resultaat en draagvlak binnen de organisatie. Verbeteren op een gestructureerde manier levert meer op. De Plan-Do-Check-Act (PDCA-)cyclus is zo’n gestructureerde manier.

Wat is de PDCA-Cyclus?

De PDCA-cyclus is een methode om een activiteit of een reeks van activiteiten efficiënt aan te pakken. De cyclus is gebaseerd op 4 stappen: Plan-Do-Check-Act. De methode is toepasbaar op alle primaire, ondersteunende- of sturingsactiviteiten op organisatie-, afdelings-, team- en individueel niveau.

Hoe gebruik je de PDCA-Cyclus?

Een goede probleemanalyse is essentieel in de PDCA-cyclus. Is deze onvolledig, dan bestaat het gevaar van, de hierboven al genoemde, trial en error. Maak dus altijd eerst een goede analyse van een probleem. Stel een hypothese op en ontwikkel dan pas een oplossing. Voer vervolgens de oplossing (hypothese) in om deze te testen. Zodra de ingevoerde oplossing gecheckt is moeten de resultaten geanalyseerd worden. Als het probleem dan opgelost is, kan de oplossing definitief ingevoerd worden. Is dit niet het geval, start dan vervolgens weer met stap 1, de Plan-fase.

Wat heb je aan de PDCA-Cyclus?

De PDCA-cyclus is een werkwijze om verbeterinitiatieven te structureren en op een efficiënte manier te managen. Het uiteindelijke doel is dat de kwaliteit van een proces of dienst blijft stijgen en geborgd wordt binnen de organisatie.

Ook op een gestructureerde manier problemen aanpakken binnen je organisatie?

Of heb je behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat?

Neem dan contact met ons op.