Veel mensen kennen de Pareto Analyse ook wel als de 20/80 regel. Het is een hulpmiddel om in de besluitvorming de grootste veroorzaker van problemen in beeld te brengen.

Wat is de Pareto Analyse?

De Pareto analyse stelt dat 80% van de problemen te herleiden zijn naar 20% van de oorzaken. Niet altijd, maar meestal en ongeveer. De Pareto Analyse helpt je om inzichtelijk te maken wat de grootste veroorzakers van problemen zijn. Op basis van deze informatie kun je beslissen welke problemen het eerst aangepakt moeten worden.

Hoe gebruik je de Pareto Analyse?

De eerste stap bij een Pareto Analyse is om de probleemveroorzakers te identificeren. Als de aard of omvang van de oorzaken het toelaat, kun je deze groeperen. Plaats deze vervolgens in volgorde van groot naar klein en zet dit in een tabel. Elke probleemveroorzaker heeft een waardering en aan de hand daarvan kun je een cumulatieve waardering bepalen. Plaats dit in een grafiek en bepaal welke veroorzakers je in welke volgorde gaat oppakken. Op basis van het verkregen inzicht stel je een actieplan op.

Wat heb je aan de Pareto Analyse?

Door je in eerste instantie vooral te richten op de grootste veroorzaker van een probleem kun je het snelst het grootste deel van een probleem aanpakken. De efficiëntie van de probleemaanpak neemt hierdoor toe.

Ook met de Pareto Analyse de grootste veroorzakers van problemen aanpakken?

Of heb je behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat?

Neem dan contact met ons op.