In veel organisaties werken mensen in teamverband. Of moeten mensen in processen met machines samenwerken. Dan is afstemming erg belangrijk. Afstemmingsproblemen zijn een grote veroorzaker van verspilling. Toch is het voor managers vaak lastig te overzien waar nu precies afstemmingsproblemen zitten. Met een afstemmingsanalyse kun je verspilling in je proces verminderen.

Wat is een Afstemmingsanalyse?

Afstemmingsanalyse is een Lean tool die visueel weergeeft waar in een proces allemaal afstemming plaatsvindt. Het gaat daarbij om:

  • Handarbeid;
  • Bedieningstijd;
  • Loop- en transporttijd;
  • Machinebewerkingstijd.

Hoe gebruik je een Afstemmingsanalyse?

Voor de visuele weergave binnen een afstemmingsanalyse wordt vaak een multi-schema gebruikt. Uitgangspunt van de analyse is de weergave in een cyclus van een huidig proces.

Van deze cyclus bepaal je:

  • Wat parallel of opeenvolgend plaatsvindt;
  • Wat de onderliggende relatie is tussen de activiteiten in een cyclus.

Deze informatie geeft inzicht in het verbeterpotentieel. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat je activiteiten kunt elimineren of combineren. De mogelijke verbetering zorgen voor minder doorlooptijd en dus voor minder verspilling.

Wat levert een Afstemmingsanalyse op?

Met behulp van een afstemmingsanalyse analyseer je mogelijke oorzaken van overbelasting en verspillingen in een proces. Op basis hiervan kun je verbeterinitiatieven doorvoeren. Op die manier draagt een afstemmingsanalyse bij aan een verkorting van de doorlooptijd  en verbetering van de productiviteit en output.

Ook de mogelijke oorzaken van overbelasting en verspillingen aanpakken?

Of heb je behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat?

Neem dan contact met ons op.