De meeste bedrijven zijn prima in staat om zelf problemen op te lossen. Maar dat is nog iets anders dan zorgen voor een gestructureerde probleemoplossende aanpak. De A3 Project format methode, oftewel het A3 Denken is een Lean tool om je daarbij te helpen.

Wat is het A3 Denken?

De A3 methode bestaat uit een schema met 8 stappen. Deze stappen helpen met het beknopt weergeven van:

  • De resultaten van een probleem identificatie;
  • Een concreet actieplan met maatregelen en follow-up.

Hoe gebruik je het A3 Denken?

Je gebruikt de A3 methode om gestructureerd tot diepgaandere oplossingen te komen. Doorloop (gezamenlijk) de 8 stappen van de methode. Zet deze stappen in het schema en houd het op A3-formaat. Dit dwingt je om goed en bondig samen te vatten en concreet te formuleren.

Wat heb je aan het A3 Denken?

Bij het A3 Denken en doen wordt altijd gekeken naar diepere, achterliggende problemen. Door deze te tackelen, ligt herhaling niet op de loer. Het voorkomt eindeloze discussies waarbij de prestaties er niet op vooruit gaan.

Nieuwsgierig geworden naar het A3 Denken?

Download hier ons  A3_Projectformulier_standaard!
Of heb je behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat?

Neem dan contact met ons op.