Mensen in organisaties zijn als snel geneigd om problemen direct de kop in te drukken met de eerste de beste oplossing die ze tegenkomen. Als deze oplossing geen effect blijkt te hebben, wordt een andere oplossing uitgeprobeerd. Net zo lang totdat het wel succes heeft. De 6 stappen methode zorgt voor een gestructureerde probleemoplossende aanpak en helpt je uiteindelijk om je werk goed uit te kunnen voeren.

Wat is de 6 Stappen Methode?

De 6 Stappen Methode is een gestructureerde werkwijze die iemand dwingt om eerst na te denken over de omvang en de hoofdoorzaken van een probleem. Pas daarna over de oplossingen.

Hoe gebruik je de 6 Stappen Methode?

Aan de hand van 6 stappen begin je met een duidelijke en heldere probleemformulering. Daarin leg je de bestaande situatie vast. Vervolgens beoordeel je de bestaande situatie kritisch. Op basis van die beoordeling ontwikkel je verbeteropties, waaruit je een keuze maakt. Deze ga je implementeren en vervolgens evalueren. Is het doel bereikt? Of zijn er nog mogelijkheden voor verdere verbeteringen?

Wat heb je aan de 6 Stappen Methode?

Deze Lean tool helpt je bij methodeverbetering en op weg naar de enige juiste manier om werk uit te voeren. Focus daarbij is het vermijden van verspilling waardoor:

  • Werkomstandigheden verbeteren;
  • Opbrengsten toenemen;
  • De kwaliteit en veiligheid verbeteren;
  • Werk tevredenheid toeneemt.

Ook in 6 stappen naar de kern van een probleem?

Of heb je behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat?

Neem dan contact met ons op.