We zien vaak dat organisaties zich vooral richten op het wat en veel minder op het hoe. Bij het hoe gaat het vooral om mensen. Wat is de gewenste houding en welk gedrag past daarbij? Als je dat binnen alle lagen van de organisatie kunt definiëren, concretiseren, ontwikkelen en borgen, spreken we over Lean Performance Behavior.

Lean Performance Behavior

Lean Performance Behavior bestaat uit zes basisprincipes:

  • Beïnvloedbare doelen op alle niveau’s (van KPI’s tot handelingsindicatoren = HI’s);
  • Structuur in stuur- en verantwoordingsmomenten;
  • Sturen vanuit verantwoordelijkheid;
  • Oorzaakanalyse bij prestatieafwijkingen;
  • Prestatiegedrag inzichtelijk en bespreekbaar;
  • Verbeteren na stabiel resultaat.

Hoe pakken we dat aan?

Eerst werken we de zes basisprincipes uit. Vervolgens koppelen we het wat aan het hoe. Dat geeft binnen de organisatie duidelijkheid over wat gepresteerd moet worden. Bovendien geeft het inzicht in hoe de gewenste houding & het gewenste gedrag van medewerkers er concreet uit moeten zien om de organisatiedoelen te kunnen realiseren.

Ontwikkelplannen met inhoud die er toe doet

Lean Performance Behavior legt een link naar de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en naar teamontwikkelingen binnen organisaties. Je weet als organisatie concreet wat de gewenste houding & het gewenste gedrag zijn. Dit kun je vervolgens dus koppelen aan het persoonlijkheidsprofiel van een medewerker of het team-ontwikkelingsniveau. Hierdoor krijgen persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) of team-ontwikkelplannen steeds meer inhoud die er echt toe doet!

Lean Performance Behavior voor jouw organisatie?

Een keer van gedachten wisselen over Lean Performance Behavior?

Laat hier je gegevens achter, dan praten we graag met je verder.