Verbeterinitiatieven worden vaak via maatregelen of een project geïmplementeerd. Even gaat het goed, maar na verloop van tijd verzanden ze weer in de waan van de dag. Na een poosje is er weinig of niets meer terug te vinden van prachtige initiatieven, verbeteracties en veranderingen.

Herkenbaar?

Waarom is het borgen van verbeterinitiatieven zo lastig? Waarom doen medewerkers vaak niet wat is afgesproken en feitelijk van hen verwacht wordt?

Hoe moet het dan wel?

Een simpel en eenduidig antwoord hierop bestaat helaas niet. Naast het toepassen van allerlei Lean Tools & Technieken richten wij ons op het ontwikkelen van een gewenste Lean Houding & Gedrag. Dat is op verschillende manieren te bereiken en afhankelijk van de mensen, de vraag en de organisatie.

Lean Performance Behavior

Lean Performance Behavior is het toepassen van Lean en het bepalen en inregelen van het gedrag dat nodig is om deze principes daadwerkelijk toe te passen . Je koppelt het hoe en het wat feitelijk aan elkaar. Vervolgens kan de link worden gelegd met het persoonlijkheidsprofiel van een medewerker of het team DNA. Wat gaat goed? Wat kan beter? Welk concreet gedrag wordt aangepakt om te verbeteren?

Lean Leiderschap

Bij een Lean organisatie horen Lean leiders en Lean managers. Maar welke stijl past bij Lean Leiderschap? En hoe ontwikkel je die? Wij kunnen je ondersteunen in je ontwikkeling naar inspirerend, faciliterend en visionair leiderschap in Lean.

Doenken

Om het Lean denken en Lean doen duurzaam te verankeren ondersteunen wij organisaties met de aanpak ‘Doenken’.  Deze werkwijze richt zich op vier elementen: verbazen, zingeven, doenken en werkvloeren. Hiermee wordt een goede balans gecreëerd tussen denken en doen en gewerkt aan een complete en effectieve aanpak voor het verbeteren van processen.

Lean Houding en Gedrag voor jouw organisatie?

Ben je geïnteresseerd om te ervaren wat Doenken, Lean Leiderschap of Lean Performance Behavior kan doen voor jouw organisatie en hoe dit al heel snel veranderingen teweeg kan brengen? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.

Kijk dan hieronder of neem contact met ons op.