De Value Stream is letterlijk vertaald ‘de waardestroom’. Maar wat houdt dit nu precies in? En hoe kan je via de waardestroom inzicht verkrijgen in de knelpunten (bottle necks) in een proces binnen je organisatie? Value Stream Mapping geeft je een antwoord!

Wat is Value Stream Mapping?

De kracht van Value Stream Mapping (VSM) is om knelpunten in processen bloot te kunnen leggen en verspilling(en) op te sporen.  Bij het uitvoeren van de VSM  wordt onderscheid gemaakt in (voor de klant) waardetoevoegende en niet-waarde toevoegende activiteiten. Alle stappen die je nodig hebt om een product of dienst te maken en dus door de organisatie vloeien, maak je inzichtelijk en visueel. De waarde- en niet waardetoevoegende activiteiten worden met eenvoudige symbolen aangegeven. In het kort komt het erop neer dat een VSM een soort van flow chart is. Aangevuld met informatiestromen en data, zoals de hoogte van de (tussen)voorraad, de cyclus-  en doorlooptijd en beschikbare capaciteit. Door deze Lean techniek toe te passen, wordt een basis gelegd voor gerichte en blijvende verbeteringen.

Wat gaan we doen bij een VSM Workshop?

Na een korte inleiding over VSM beginnen we met een situatie uit de eigen praktijk. Je begint met het in beeld brengen van de huidige situatie, met de bestaande informatie-, materiaal- en productieflows. Op basis hiervan kunnen verspillingen, disbalans en bottlenecks in een proces afgeleid worden. Vervolgens stellen we de vraag: ‘Wat zou de gewenste situatie zijn?’. Met andere woorden: we stellen de toekomstige situatie op. Door de huidige en toekomstige situatie naast elkaar te leggen kan je de verschillen duiden en bepalen welke acties nodig  zijn om van de huidige naar de toekomstige (gewenste) procesinrichting te komen. Deze acties worden SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) opgenomen in een actielijst.

Wat heb je aan een VSM Workshop?

Je leert VSM toe te passen op je eigen processen. Je krijgt inzicht in de diverse Lean concepten waarmee een optimaal proces ontworpen en ingevoerd kan worden.  En je ontvangt handvatten voor het duurzaam implementeren en borgen van de toekomstige situatie.
Na deze workshop en met de eerste resultaten in de hand, kan de organisatie prima het stokje op pakken om de eerste verbeteringen te realiseren!

Door middel van VSM kregen we door dat we met de verkeerde acties bezig waren. De aanscherpte inzichten in onze waardeketen zorgde voor betere resultaten met minder inzet. (Alle Delfsma, UMCG)

VSM voor jouw organisatie?

Ben je enthousiast om  te ervaren wat Value Stream Mapping voor jouw organisatie kan doen en hoe dit al snel veranderingen teweeg kan brengen? Neem contact met ons op.