Stel er doet zich een probleem voor binnen de afdeling waarin je werkt. Grote kans dat je eerste reactie is om snel een oplossing te bedenken en actie uit te voeren. Als deze niet werkt, bedenk je een nieuwe oplossing en actie. Wederom geen resultaat, de cyclus herhaalt zicht. Deze manier van handelen is feitelijk niet meer dan brandjes blussen en het bestrijden van symptomen. De echte oorzaak van het probleem wordt daarmee niet opgelost.

Wat is Root Cause Analyse?

De Root Cause Analyse (RCA) is een methodiek gericht op het identificeren van de (grond)oorzaken van problemen of gebeurtenissen en probeert deze vervolgens weg te nemen. Door hier corrigerende maatregelen op te nemen worden de onderliggende (grond)oorzaken aangepakt en is de kans op herhaling van het probleem geminimaliseerd. Het is een utopie om te denken dat volledige voorkoming van herhaling door een enkele interventie mogelijk is. Om die reden wordt een RCA vaak beschouwd als een lerend en doorlopend proces. Men gebruikt deze analyse als een instrument voor continue verbetering.

Wat gaan we doen bij een Root Cause Analyse Workshop?

In deze workshop worden de RCA technieken uitvoerig behandeld en geoefend aan de hand van een knelpunt uit de eigen praktijk. Het verschil tussen brandjes blussen en RCA gaan we door nemen en vertalen dit naar een eigen praktische RCA aanpak. Aan de hand van deze aanpak ben je in staat om bepaalde gebeurtenissen, of te verwachten problemen, te voorspellen, zodat je voortijdig kan anticiperen. We hanteren 5 probleemanalyse benaderingen te weten: productie, veiligheid, processen, fouten en systemen.

Wat heb je aan een Root Cause Analyse Workshop?

De RCA workshop is een praktisch toepasbare methode met een hoog rendement. Ook als je (nog) niet van plan bent om te starten met Lean is het een beproefde methode. Door je te richten op het identificeren van de grondoorzaken doe je niet aan brandjes blussen en symptoombestrijding en worden de oorzaken aangepakt. Door ervaring met RCA op te doen transformeert je aanpak van reactief naar proactief of in andere woorden van correctief naar preventief handelen.

Root Cause Analyse voor jouw organisatie?

Ben je enthousiast voor de Root Cause Analyse in je eigen praktijk? Of heb je nog behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat? Kijk dan hieronder of neem contact met ons op.