Binnen processen zijn er altijd activiteiten en/of situaties die niet optimaal zijn ingericht en/of georganiseerd. In een aantal gevallen is er wel een goede standaard maar in de praktijk wordt deze niet of deels gehanteerd. Of er is sprake van ontbrekende (stuur)informatie, gereedschappen en hulpmiddelen. Met een Muda Walk leer je gericht kijken om dergelijke situaties te gaan zien. Immers, als je het niet ziet kun je het niet verbeteren!

Wat is een Muda Walk?

Muda is het Japanse woord voor verspilling. De Muda Walk, simpel gezegd het ‘verspillingsloopje’, is een manier om bewustzijn te creëren bij bijvoorbeeld een team of een afdeling over allerlei vormen van verspillingen. Zowel op afdelings- als op werkplekniveau ga je gestructureerd en gericht kijken of je vormen van verspilling in de eigen praktijk kunt ontdekken en vastleggen.

Wat gaan we doen tijdens een Muda Walk Workshop?

Na een korte introductie in Lean en de acht vormen van verspilling, gaan we de ‘werkvloer’ op. Tijdens een Muda Walk op de werkvloer maak je foto’s van situaties en notities van alle zaken die je opvallen en verbeterd zouden kunnen worden. Ook de goede punten neem je mee. Na de Muda Walk vindt een eerste inventarisatie plaats met het team. Op basis van de acht vormen van verspilling worden de situaties besproken en vertaald naar verbeteracties. De foto’s, bevindingen en vervolg-/verbeteracties wordt tot slot in een korte rapportage verwerkt.

Praten over Lean was ok maar tijdens de Muda Walk gingen mijn ogen pas echt open! (Anouk Brouwer, Stegeman)

 

Wat heb je aan een Muda Walk Workshop?

Je leert kijken naar je eigen processen, werkplekken en werkomgeving door een ‘Lean bril’. Hebben we onze werkplekken logisch ingedeeld? Zijn medewerkers continu aan het lopen voor gereedschappen? Staan medewerkers te wachten? Zien we opstoppingen door voorraden op de werkvloer? Grijpen we mis omdat voorraadbakjes leeg zijn? Kortom: de Muda Walk geeft inzicht in de (dagelijkse)verspillingen en het creëert Lean bewustzijn.

Muda voor jouw organisatie?

Enthousiast om verspillingen in de eigen organisatie aan te pakken met de Muda Walk? Of heb je behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat Neem dan contact met ons op.