Managers nemen vele beslissingen vanachter hun bureau, zonder echt te zien en te ervaren wat zich daadwerkelijk op de werkvloer afspeelt. Hoe komt je tot het beste besluit als je niet feitelijk weet wat er echt speelt? Het mogelijke antwoord….Go to the Gemba.

A desk is a dangerous place from which to view the world (John Le Carre).

Wat is Go to the Gemba?

Go to the Gemba! Dit betekent zoveel als: ‘Ga daar heen waar het gebeurt!’. Ga met eigen ogen kijken naar de feiten op de werkvloer. Dit als vervanger van de veel gebruikte rapportages, data, meetings en verhalen van anderen. Eigenlijk een verplichting voor iedere manager of leidinggevende!

Go to the Gemba is belangrijk om een aantal redenen:

  • Het voorkomt dat je denkt alles te weten op basis van rapportages en overleg;
  • Het voorkomt dat je vervreemdt van de ‘werkvloer’ en de werkvloer vervreemdt van jou;
  • Je ervaart wat de (interne) klant ervaart;
  • Je buikgevoel wordt gekoppeld door de werkelijkheid.

Wat gaan we doen bij een Go to the Gemba Workshop?

Aan de hand van een concreet vraagstuk, knelpunt of (proces)probleem bereiden we de ‘Go to the Gemba’ voor. Het Gemba team wordt samengesteld, de scope wordt bepaald en na een korte theoretische uitleg gaan we naar de ‘werkvloer’ of de afdeling waar het probleem zich voordoet.

De Gemba termen in het kort:

  • Ga daar waar het gebeurt (Gemba);
  • Observeer de echte dingen (Genbutsu);
  • Zoek/vraag naar de feiten (Genjitsu).

Belangrijk in Gemba proces is openheid en transparantie. Op een respectvolle manier wordt informatie bij medewerkers ingewonnen door vooral te vragen (5 Why’s). Met een Lean bril op, observeren we naar zaken die van invloed zijn voor het probleem of knelpunt. De bevindingen worden gedeeld en getoetst met de medewerkers van het proces en indien mogelijk worden voorlopige corrigerende maatregelen direct uitgevoerd. De  analyses van de ‘Go to the Gemba’  worden vertaald in concrete verbeteringen, acties en nieuwe standaarden.

Wat heb je aan een Go to the Gemba Workshop?

Als je processen observeert en analyseert zoals ze werkelijk worden uitgevoerd. Je onderzoekt tijdens de Gemba observatie de relevante aspecten. Dan ben je in staat om de werkelijke grondoorzaak en feiten van een probleem of knelpunt te benoemen. Kortom, door het stellen van de juiste vragen, te leren  en zien van de juiste dingen en het juiste gedrag te waarderen, wordt het verbeter-wiel op gang gebracht. Tijdens de ‘Go to the Gemba’  worden afwijkingen in principe direct aangepast ook al zijn deze tijdelijk en worden structurele interventies in een later stadium doorgevoerd.

Ik verbaas me altijd maar weer dat de afstand van de manager tot de werkvloer zo groot is, terwijl de grootste schatten op de werkvloer liggen. (Mark van den Eng, Lean Expert)

Go to the Gemba Workshop voor jouw bedrijf?

Enthousiast om een probleem of knelpunt binnen je organisatie op te lossen met een Go to the Gemba Workshop? Of heb je behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat? Neem dan contact met ons op.