Is dit herkenbaar?: Regelmatig zijn we zaken op onze werkplek kwijt. Grijp ik bij bepaalde onderdelen of grijpvoorraden mis. Zwerven schoonmaakmiddelen zoals bezems en veger en blik door de afdeling. Lopen we om de grote hoeveelheden bakken en rolcontainers heen. Lijkt de indeling van mijn werkplek onlogisch. Dan is 5S het middel om orde in de chaos te scheppen.

Wat is 5S?

5S is een methode om in 5 stappen een werkplek en -omgeving aan te pakken met als doel om een gestandaardiseerde en professionele manier van werken te realiseren. Deze manier van werken stelt je in staat om effectiever, efficiënter, veiliger, ergonomisch en bovenal prettiger te werken.

De stappen die je in 5S onderneemt, zijn:

  • Scheiden;
  • Sorteren;
  • Schoonmaken;
  • Structureren;
  • Standhouden.

Wat gaan we doen bij een 5S Workshop?

Na een korte theoretische introductie in de wereld van 5S gaan we de werkvloer op. We gaan actief aan de slag met de 5 stappen. We identificeren wat je (individueel of als team) nodig hebt om bepaald werk uit te kunnen voeren en wat overbodig is. Vervolgens bepalen we voor de gehele werkplek waar wat moet komen te liggen en maken we de werkplek grondig schoon. Ook vervangen of repareren we gereedschappen en/of hulpmiddelen die stuk zijn, uiteraard in overleg met de proceseigenaar.  Na de schoonmaak creëren we, op basis van gebruik en routing, de nieuwe standaard en identificeren we de vaste locaties. De 5S actie sluiten we af met vastleggen van de nieuwe standaard, de wijze waarop we blijvend checken of de standaard daadwerkelijk wordt gevolgd en de manier waarop de standaard verder verbeterd kan worden.

Wat heb je aan een 5S Workshop?

Door toepassing van 5S zorg je voor een professionele uitstraling, minder verspillingen, minder vervuiling, meer veiligheid, betere ergonomische omstandigheden en tevredenheid van de medewerkers en efficiënter werken.

Onze nieuwe 5S standaarden leverde sowieso 10% meer productiviteit. Dat was behoorlijk verrassend. (Arjen Kuneman, Eurofins)

5S Workshop voor jouw organisatie?

Enthousiast om 5S toepassen in je eigen praktijk? Of heb je behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat? Neem dan contact met ons op.