Door toenemende concurrentiedruk en het steeds sneller moeten inspelen op de wensen van de klant is continu verbeteren een absolute noodzaak geworden. Veel organisaties willen snel inzicht hebben in de effectiviteit en efficiëntie van hun processen en het aanwezige verbeterpotentieel.

Een Lean Scan kan helpen inzicht te krijgen in waar verbeteringen mogelijk zijn en welke processen hiervoor in aanmerking komen.

Wat is een Lean Scan?

Een Lean Scan heeft als doel om op basis van een analyse productiviteitsverbeteringen te signaleren en te kwantificeren. De analyse bestaat uit het beschrijven van de organisatie, het houden van interviews met betrokkenen en het opsporen van verspillingen. Dit alles door het proces te bekijken en te meten (tijd).

Werkwijze bij een Lean Scan

Op basis van een vragenlijst wordt voorafgaand aan de start van de Lean Scan al voorinformatie opgevraagd. Vervolgens wordt er een kick-off meeting georganiseerd waarin aan de betrokken medewerkers een korte toelichting gegeven wordt over Lean en wat de gezamenlijke aanpak zal worden.

Tijdens de Lean Scan worden medewerkers actief betrokken om de juiste kennis en het juiste draagvlak te garanderen.

De doorlooptijd van een Lean Scan hangt af van de grootte en complexiteit van een organisatie, maar ook van de beschikbaarheid van de betrokkenen in de organisatie. Om toch een idee te geven van de duur. Een standaard Lean Scan duurt ongeveer 2 dagen en heeft een doorlooptijd van 1 week.

Wat levert een Lean Scan op?

Als organisatie krijg je inzicht in de huidige situatie en een overzicht van het verbeterpotentieel en welke ‘quick wins’ direct opgepakt kunnen worden. Je krijgt een beeld van de belangrijkste oorzaken die ten grondslag liggen aan de (grootste) problemen. Verder wordt er een stappenplan voor de invoering van verbeterprojecten voor de korte en de lange termijn opgesteld. Als organisatie krijg je op deze wijze handvatten voor de vervolgaanpak en hoe je direct aan de slag kunt om de eerste verbeteringen te realiseren.

Lean Scan voor jouw organisatie?

Wil je bij jouw bedrijf een Lean Scan laten uitvoeren? Of heb je behoefte aan aanvullende informatie of een aanbieding op-maat?

Neem dan contact met ons op.